72: Förfall (93/365)

Tågvagn i förfall

 

72: Förfall (93/365)